• NA VALOVIH

  NA VALOVIH

  NA VALOVIH ...

  ...

  (tragikomedija)
  Povezava do predstave

 • REVIZOR

  REVIZOR

  Režiserka: Ira Ratej; Avtor: N. V. Gogolj

  REVIZOR ...

  Režiserka: Ira Ratej; Avtor: N. V. Go ...

  (komedija)
  Povezava do vsebine

 • SRAKICA IN SOVA

  SRAKICA IN SOVA

  Režija: Tomaž Urgl, Avtorica: T. Ješe

  SRAKICA IN SO ...

  Režija: Tomaž Urgl, Avtorica: T. Je ...

  (predstava za otroke)
  Povezava do predstave

 • DR. MOLIÈRE (intimna galerija komedije po motivih J. B. P. Molièrja)

  DR. MOLIÈRE (INTIMNA GALERIJA KOMEDIJE PO MOTIVIH J. B. P. MOLIÈRJA)

  Režija: Milan Golob

  DR. MOLIÈRE ...

  Režija: Milan Golob ...

  komedija
  Povezava do predstave

 • SEKSUALNA PERVERZIJA

  SEKSUALNA PERVERZIJA

  Režija: Sara Lucu; Avtor: David Mamet in ustvarjalci predstave

  SEKSUALNA PER ...

  Režija: Sara Lucu; Avtor: David Mamet ...


  Povezava do predstave

 • RESNO MOTENI

  RESNO MOTENI

  Režija: Jernej Kobal, Avtor: L. Baffie

  RESNO MOTENI ...

  Režija: Jernej Kobal, Avtor: L. Baff ...

  (komedija)
  Povezava do predstave

 • ODITI V PESEM

  ODITI V PESEM

  Režiser: Marko Skok

  ODITI V PESEM ...

  Režiser: Marko Skok ...

  (ugledališčena poezija)
  Povezava do predstave

 • KOKOŠJI ROD

  KOKOŠJI ROD

  režija: Ž. Sedmak; dramatizacija: M. in Ž. Sedmak po literarni predlogi J. Ribičiča

  KOKOŠJI ROD ...

  režija: Ž. Sedmak; dramatizacija: M. ...

  (igra za mlade)
  Povezava do predstave

 • LJUBEZEN, STRAST IN GRDI PULOVERJI

  LJUBEZEN, STRAST IN GRDI PULOVERJI

  režija: Jaša Jamnik; avtor: Ken Ludwig

  LJUBEZEN, STR ...

  režija: Jaša Jamnik; avtor: Ken Ludw ...

  (komedija)
  Povezava do predstave

 • Pregled Šentjakobskih zbornikov kar preko spleta!

  PREGLED ŠENTJAKOBSKIH ZBORNIKOV KAR PREKO SPLETA!

  PREGLED ŠENT ...

  ...


  Povezava do vsebine

 • POPOLNI TUJCI

  POPOLNI TUJCI

  Odrska priredba in režija: Jasmin Kovic

  POPOLNI TUJCI ...

  Odrska priredba in režija: Jasmin Kov ...

  komedija
  Povezava do predstave

 • ČAKANJE GODOTA

  ČAKANJE GODOTA

  Režija: Jaša Jamnik; avtor: Samuel Beckett

  ČAKANJE GODO ...

  Režija: Jaša Jamnik; avtor: Samuel B ...


  Povezava do predstave

 • BESNE BASNI

  BESNE BASNI

  režija: Andrej Jus; avtor: A. Jus in ekipa

  BESNE BASNI ...

  režija: Andrej Jus; avtor: A. Jus in ...

  (predstava za otroke)
  Povezava do vsebine
  Povezava do predstave

 • Sezona 2022/2023

  SEZONA 2022/2023

  SEZONA 2022/2 ...

  ...

  Programska knjižica sezone 2022/2023
  Povezava do vsebine

Pregled Šentjakobskih zbornikov kar preko spleta!
Prikaži / Skrij

PREGLED ŠENTJAKOBSKIH ZBORNIKOV KAR PREKO SPLETA!


Povezava do vsebine

Novice

Javni razpis za delovno mesto direktorja Šentjakobskega gledališča

 

 

JAVNI RAZPIS

za delovno mesto

 

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA - DRUŠTVO

Krekov trg 2

1000 LJUBLJANA

 

razpisuje

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR GLEDALIŠČA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: DIREKTOR OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

 • vodi poslovanje gledališča,
 • sodeluje pri oblikovanju zasnove programske politike,
 • predlaga letni program in finančni načrt in sprejema ukrepe za njuno izvajanje,
 • izvršuje sklepe občnega zbora in upravnega odbora,
 • pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest in sklepa pogodbe o zaposlitvi,
 • skrbi za pravočasno pridobivanje zunanjih sodelavcev, ki so potrebni za izvedbo programa ter sklepa pogodbena razmerja z zunanjimi sodelavci, ki sodelujejo pri izvedbi programa oziroma so angažirani za opravljanje drugih del za potrebe društva,
 • določa in uveljavlja ukrepe za gospodarno upravljanje z materialnimi in finančnimi sredstvi društva,
 • poroča upravnemu odboru in občnemu zboru o izvajanju programa in delovanju društva,
 • skrbi za promocijo gledališča,
 • skupaj s predsednikom društva skrbi za pridobivanje novih članov,
 • skrbi za zakonitost poslovanja,
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varstvu pri delu in o varstvu pred požarom,
 • razporeja delavce in jim odreja delo,
 • organizira izpopolnjevanje članov društva na igralskih in drugih tečajih, seminarjih ipd.,
 • organizira sodelovanje z drugimi ljubiteljskimi (amaterskimi) skupinami in poklicnimi gledališči,
 • organizira gostovanja,
 • opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi, temeljnim aktom in drugimi splošnimi akti društva.

 Formalni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • državljanstvo Republike Slovenije oziroma potrdilo o aktivnem znanju slovenščine ter stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če gre za državljana države članice Evropske unije,
 • dosežena najmanj sedma raven izobrazbe po slovenskem orodju klasifikacij ali ustrezna strokovna usposobljenost, pridobljena z delom na področju kulturno umetniške dejavnosti,
 • aktivno znanje slovenščine,
 • ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
 • ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je, da je oseba komunikativna, suverena pri vodenju tima, sposobna asertivne komunikacije, vešča dela s financami in zmožna obvladovanja ter reševanja negotovih situacij na področju poslovanja. Dobrodošle so tudi izkušnje s področja pridobivanja sredstev na domačih in EU razpisih.

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov:

AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro

SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

 

Zahtevana računalniška znanja

1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Delovni čas je lahko nestalen/gibljiv.

Poskusno delo: 6 mesecev

 

K prijavi morajo kandidati predložiti ustrezna dokazila.

 

Kandidati naj prijave pošljejo priporočeno, v zaprti ovojnici s pripisom

»Javni razpis – direktor ŠG Ljubljana – ne odpiraj« v 30 (tridesetih) dneh po objavi javnega razpisa,

na naslov

 

Šentjakobsko gledališče Ljubljana – društvo

Krekov trg 2

1000 Ljubljana

 

Rok za prijavo kandidatov je trideset dni, torej do vključno 22.2.2024.

 

Izbrani kandidat bo po predhodnem mnenju razpisne komisije in imenovanju s strani upravnega odbora imenovan za dobo štirih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom upravnega odbora Šentjakobsko gledališče Ljubljana – društvo.

 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom je

Srečko Kermavner, tel. 01 231 28 60; 031 225 230

srecko.kermavner@sentjakobsko-gledalisce.si

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Datum objave na spletni strani Šentjakobskega gledališča,  23.1.2024

Sponzorji

Zavarovalnica Triglav Sigledal.org Aleš Energetika Ljubljana CJL Cvetličarna Šimenc Optika Feliks Moj prihranek Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije Študent Mestna Občina Ljubljana